Sales, Marketing en Inkoop

Sport & Media

Sales Management

Op korte termijn scoren is makkelijk – en soms lijkt het ook aantrekkelijk – maar het zal niet bijdragen aan een structurele aanpak voor uw omzetresultaten. Het is van belang te investeren in de juiste mensen en deze mensen te begeleiden in het bedrijfsproces. Maak mensen verantwoordelijk en geef ze de juiste inspiratie mee om hun werk te doen.

Marketing Communicatie Management

Bedrijven moeten met hun producten en diensten proberen in te spelen op de behoefte van de klant. De afnemers moeten daarbij centraal staan en niet de producten van een bedrijf. Dat lijkt een open deur, maar helaas zien we het nog te vaak anders.

Marketing Communicatie Management

Bedrijven moeten met hun producten en diensten proberen in te spelen op de behoefte van de klant. De afnemers moeten daarbij centraal staan en niet de producten van een bedrijf. Dat lijkt een open deur, maar helaas zien we het nog te vaak anders.

Media Advies

Een betaalbaar en waardevol media-advies begint bij Performance4You. Wij werken altijd vanuit het marketing- of communicatieplan van een bedrijf om eerst een duidelijke visie te vormen en meer inzichten te krijgen in de doelstellingen en de doelgroep. Van daaruit zullen we een onderscheidende mediastrategie kiezen en deze door vertalen naar een doeltreffende media-inzet.

Sportmarketing Advies

Performance4You zorgt voor een passend sponsorbeleid en een succesvol partnership tussen organisaties en tevens voor een goede begeleiding van het sponsortraject. Sport, Cultuur en andere maatschappelijke projecten zijn een ideaal platform om uw merk te laden.

Sportmarketing Advies

Performance4You zorgt voor een passend sponsorbeleid en een succesvol partnership tussen organisaties en tevens voor een goede begeleiding van het sponsortraject. Sport, Cultuur en andere maatschappelijke projecten zijn een ideaal platform om uw merk te laden.

Inkoop Advies

Wij professionaliseren en begeleiden uw inkoopproces en stroomlijnen de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij hebben de juiste expertise en realiseren de gewenste inkoopdoelstellingen en dragen concreet bij aan een betere Performance van uw bedrijf door uw inkoopproces optimaal te organiseren.